Tasub lugeda!                                                         esilehele

+ Fischer, R. 2004. Õpetame lapsi õppima. AS Atlex

+ Fischer, R. 2005. Õpetame lapsi mõtlema. AS Atlex

+ Fisher, R. 2006. Mõtlemismängud. AS Atlex

+ Pollard, A., Triggs, P. 2001. Reflektiivõpe keskkoolis. TÜ

+ Ballew, A.C., Gurian, M. 2004. Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt. El Paradiso

+ Cowley, S. 2005. Õpetaja õpiabi. El Paradiso

+ Fullan, M. 2006. Uudne arusaam haridusmuutustest. AS Atlex

+ Soans, K., Tõugu, A. 2005. Indigolapsed. Väike Vanker

+ Krips, H. 2003. Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel. TÜ

+ Säljö, R. 2003. Õppimine tegelikkuses. Eesti Vabaharidusliit.

+ Kuurme, T. 2003. kasvatuse võim ja võimetus. TPÜ

+ Hirsjärvi, S., Huttunen, S. 2005. Sissejuhatus kasvatusteadusse. Medicina

+ Ülikool ja üldhariduskool - partnerid õpetajakoolituses. 2007. Koost.: E. Eisenschmidt ja R. Kippak. TLÜ Haapsalu Kolledź

+ Quo vadis, kasvatusteadus? 1999. Koost.: A. Liimets. TPÜ

+ Õpetajakutse professionaalne areng ja eneseanalüüs. 2006. oost.: E. Eisenschmidt