Lingid õppematerjalidele (TÜ Haapsalu Kolledź)    esilehele

Klassiõpetaja kutseaasta toetamine

Vaatlustunni protokoll                            Sotsiaalne kaasamine

Didaktiline õpikeskkond                       Eesmärgist õpitulemuseni

Kodutööd                                                Sotsiaalne õpikeskkond

Õpetaja kui juhendaja, suunaja             Materjali omandamise maht %

Õpilased õppetunnis                                       Vaatlusül Õpikeskkonna loomine

Vaatlusülesanne Õpetaja kutseportree             Õpilase vaatlus 1.klassi 1.koolinädalal 

Tunnikonspekt