Bloomi õppe - eesmärkide taksonoomia              esilehele

TEADMINE - faktide leidmine, meeldetuletamine (tunne ära, tuleta meelde, määratle, märgista, uuri, näita...)

MÕISTMINE - arusaamine (tõlgi, seleta, kirjelda, sõnasta ümber)

RAKENDAMINE - kasutamine teises/uues situatsioonis (kasuta, lahenda, eksperimenteeri, prognoosi)

ANALÜÜS - seoste näitamine: terviku lahutamine koostisosadeks (ühenda, seosta, erista, klassifitseeri, korralda, grupeeri, võrdle, järjesta, korrasta, liigita)

SÜNTEES - osade kokkupanek tervikuks (konstrueeri, kombineeri, formuleeri,, komponeeri, esita hüpotees)

HINDAMINE - otsuste tegemine ( väärtusta, järelda, kritiseeri, reasta, otsusta) 


Copyright © 2008 Margit Lindau